Egy win-win megoldás az EU és az USA számára

A világszerte összesen 600 városban, április 18-án szervezett tiltakozó megmozdulások ráirányították a közvélemény és a döntéshozók figyelmét az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötni tervezett szabadkereskedelmi egyezményre (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP). Arra a hovatovább botrányos titokfelhőre, amely e megállapodás cél- és eszközrendszerét, főbb tartalmi elemeit övezi – nem beszélve…

Megtört a csend!

Tévedés ne essék, nem a hazai politika és közmédia egyre siralmasabb „kommunikációt” folytató berkeiben, hanem többnyire demokratikus viszonyok között élő – és továbbra is ezen az úton maradni-előbbre lépni akaró – uniós tagállamokban, köztük Olaszországban is, ahol nemzetközi szervezetek felhívására Róma mellett még az ország 44 városában (világszerte összesen 600 helyszínen) szerveztek április 18-án tiltakozó…

Energia szén-dioxidból?

Interjút és egy videót közlünk. Ezeken a feltaláló beszél a találmányáról és bemutatja. Nézzék, hallgassák meg, és utána gondolkozzanak el azon, hogy érdemes-e felkeresni a feltalálót. Interjú 1. rész Interjú 2. rész Simonyi Endre

Energia szén-dioxidból

Legalábbis ezt állítja interjú alanyom. Nézzék meg az eljárást bemutató videót, és hallgassák meg a feltalálóval készített interjút. Interjú első rész. Interjú második rész.

A vidékfejlesztési program véleményezése

A program alapjában véve helytálló, de korántsem teljes körű helyzetértékelésre támaszkodva tesz javaslatot a 2020-ig elérhető uniós pénzforrások felhasználására – összhangban az elemzés alapján kitűzött vidékfejlesztési célokkal.  Tekintettel arra, hogy az agrár-ipari komplexum és a hozzá szorosan kötődő természeti háttér állapotát és jövőjét számos „külső” tényező határozza meg vagy befolyásolja, a program bevezető részében röviden…

Hallgatói levél (?) Nem irigylem Obamát

Érdeklődéssel vártam Obama elnök értékelését az elmúlt évről – no meg a hátralévő két évében teendőkről. Miután – újabb időkben – a hazai média meglehetősen visszafogottan kezeli ezt a „másodlagos” relációt, először kedvenc hírportálom – a La Repubblica – háza táján néztem utána. „Elégedetten” vettem tudomásul, hogy a jövedelmi olló nemcsak nálunk, de az USÁ-ban…

Egyszerűsítsünk? (II)

A matematikában az egyszerűsítés – például több tag ideiglenesen egy új változóval történő helyettesítése, vagy egymást semlegesítő tényezők kiejtése – közkedvelt, elegáns, a további műveleteket lényeges mértékben megkönnyítő megoldás. Ha viszont e módszert a gazdaságirányításban, kellő körültekintés nélkül alkalmazzák, komoly bonyodalom, számottevő pénzügyi veszteség vagy teher keletkezhet belőle. Így történt ez a 70-es évek két…

Hungary: EIB provides EUR 218 million to co-finance with EU funds projects in the railway sector as well as laser research infrastructure

The European Investment Bank (EIB) is providing co-financing with EU Funds in Hungary: EUR 184 million (HUF 57 billion) to support the rehabilitation and reconstruction of priority facilities in the Hungarian railway sector; EUR 33.7 million (HUF 10.4 billion) to finance the construction of a high-capacity laser research facility and installation of advanced laser technology…

Egyszerűsítsünk?

A matematikában az egyszerűsítés – például több tag ideiglenesen egy új változóval történő helyettesítése, vagy egymást semlegesítő tényezők kiejtése – közkedvelt, elegáns, a további műveleteket lényeges mértékben megkönnyítő megoldás. Ha viszont e módszert a gazdaságirányításban, kellő körültekintés nélkül alkalmazzák, komoly bonyodalom, számottevő pénzügyi veszteség vagy teher keletkezhet belőle. Így történt ez a 70-es évek két…

Reaktorhűtés helyett öntözés

A szakmai és a széles nyilvánosság teljes kizárásával elhatározott paksi bővítésből folyamatosan szivárog a megalapozatlanság, a hozzá nem értés és a magánérdekek előtérbe helyezése miatt keletkezett „rossz vér”, melynek levét megint nekünk kell meginnunk – ha hagyjuk. Márpedig a nemzeti erőforrások évszázados távlatokra kihatóan hibás, hazug és téves érvrendszer szerinti felhasználása ugyanolyan „hűtlen kezelés”, mint…