Grafén III.

Az un. MLG (mono layer graphene, azaz egyrétegű grafén, egyesek szerint csak ez a grafén) molekulájának szerkezete olyan, mint a képen (grafenmolekula kép). Ez tehát valami olyan, mintha benzol gyűrűk úgy kapcsolódnának össze, hogy hidrogénjeik helyett másik benzol gyűrű lenne, de úgy, hogy ez a másik gyűrű két szomszédos szénatomja egyúttal az első benzol gyűrűnek is része.

Az FLG (few layer graphene, néhány rétegű grafén, egyesek szerint ez nem grafén, hanem néhány rétegű grafit) pedig olyan, aminél az előzőkben ismertetett rétegekből néhány egymással jóval lazább kapcsolatban áll, mint a rétegen belül. Egy három rétegű sematikus ábráját mutatja az flg kép.

Ez utóbbinak az előállítására magyar kutatók kidolgoztak több olyan módszert, ami nagyipari gyártás alapja lehet. A folia képen az egyik változatban keletkezett terméket lehet látni. A fólia szó arra utal, hogy ennél a két fekete réteg közt az üvegen egy átlátszó, tehát kevés rétegből álló anyag (fóliának nevezett, de a szokásos fóliáknál sokkal vékonyabb) van.

Simonyi Endre