Genf II. A CERN

A CERN adatközpont svájci részének kapacitása 30 Petabájt diszkeken 65,000 egységen. Ezt kiegészíti a Budapesten működő Wigner Research Centre a maga 5.5 Pbájtjával 20,000 egységen, amiket 3 év alatt a kétszeresére fognak növelni.

A Wigner Központ az LHC (magyar nevén a Nagy Hadron Ütköztető) számítási igényének jobb kielégítésére jött létre.

Az Adatközpont a CERN minden egységét kiszolgálja.

Nemcsak az említett magyar vonatkozása van a Központnak. Sok magyar is dolgozik a Svájc és Franciaország határán levő Központban. Így az Adatközpont egyik csoportvezetője, Balázs György, aki minket kalauzolt, is magyar mérnök. György a Budapesti Műszaki Főiskolán végzett és a csoport vezetőséget a még hallgatóként megkezdett jó munkájával érte el.

Az LHC a CERN sztárja. Mint a világ legnagyobb részecskegyorsítója – többek közt – képes volt kísérleti úton igazolni az un. Higgs bozon létezését. A részecskék a gyorsító 27 km hosszú útján végig haladva a fénysebesség 99.99 %-át érik el.

A látogatás képei közül megemlítem az egyik irányító központét (egyiranyito kép), egy kísérlet modelljét (egymodel kép), a Higgs bozon kísérlet sikerének bejelentési helye (nagyterem kép), az LHC felépítését bemutatókat (lhc 1 és 2 kép), valamint egy régi kísérlet emlékként meghagyott eszközeit (regiek kép).