Amszterdami vegyes

Valószínüleg a helyszűke miatt a régi éplületeket keskenyre és magasra építették. A rekorder az egyablakos kép középső háza, ami a nevének megfelelően szintenként csak egy-egy ablakú.

A régi épületek közt jónéhány furcsát is láttam. Ilyenek a jobbra_balra képen látható egymás felé-, az elore képen látható előre dőlők.

Elutazásunkkor a repülőtéren találtam a csokolade nevű képen bemutatott földgömböt, repülőt csokoládéból, és a Földet körülutazó pilóta képét.