Mérőszámok III.

Mennyire általánosak a stabilitási mérőszám fogalmak? A tudomány legáltalánosabb fogalmai közé tartoznak. Ennek oka az, hogy bármilyen rendszer csak akkor létezhet, ha a stabilitási mérőszámai pozitív előjelűek.

Ez alapján Hegel híres tétele a következőre módosul: CSAK AZOK A MENNYISÉGI VÁLTOZÁSOK EREDMÉNYEZNEK MINŐSÉGI VÁLTOZÁST, AMIK A RENDSZER STABILITÁSI MÉRŐSZÁMAINAK ELŐJELÉT VÁLTOZTATJÁK.

Ennek az állításnak csak látszólag mondanak ellen az olyan tények, mint pl. az, hogy üvegtárgyak évezredeken keresztül megmaradnak, bár az üveg, mint túlhűtött folyadék instabil, vagy az, hogy az élőlények is elélhetnek akár évezredekig is, bár minden élőlény egy instabil rendszer. Látszólagos, mert az üveg esetében a nagyon nagy viszkozítás akadályozza meg a kikristályosodást, ami a valóságban stabilitási tartalékot ad a rendszernek, és amíg ezt valamilyen hatás le nem győzi, azaz el nem fogyasztja a stibilitási tartalékot, a rendszer nem alakul át. Az élőlényeknél is hasonló a helyzet leegyszerűsítve, ameddig az állandó anyag és energia bevitellel képes pótolni a veszteségeket, addig életben marad.