Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának a 2011.09.12.-i ülése

Az ülésen Bencsik János államtitkár tartott beszámolót a Nemzeti Energiastratégia c. anyagról, melynek szövegét a képviselők már korábban megkapták, így érdemben is hozzá tudtak szólni. A hanganyagot innen töltheti le!

Nekünk is vannak megjegyzéseink.
1. Az Államtitkár Úr által elmondottak szerint, mind a geopolitikai, mind a környezetvédelmi, mind a nemzetbiztonsági, mind a gazdasági szempontok alapján feltétlenül szükséges lenne a www.innovationssale.com oldalon az energia témában szereplő megoldások szerinti módosítása a stratégiának.
2. Az un. tiszt aszén technológia, helyett a valódi tiszta szén technológia az Államtitkár Úr által állítottak ellenére itthon is kidolgozható, ha a Kormány támogatja az ugyanezen honlapon leírtak megvalósulását.
3. A szén-dioxid tárolás a szintén a honlapon leírtak szerint felesleges, és csak a probléma tovább tolására jó.