Deli Kálmán levele

Tisztelt Címzett!

Kérem a mellékelt írások megjelenítését a szakértés.hu weblapon a következők miatt:

A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara (BISZK) megállapodást kötött a Budapesti Rendőr Főkapitánysággal, mely megállapodás kitér az igazságügyi szakértői díjak egyébként jogszabályok – 3/1986 (II.21.) IM rendelet 9 § és 2005. évi törvény 17 § – által szabályozott módon történő kifizetésére is. A megállapodás a biszk.hu honlapon az hírek között olvasható.

Erre minden bizonnyal azért került sor, mert a BRFK már 2008 évben sem fizette ki az igazságügyi szakértők munkájának díjait, és ez a fizetési hajlandóság 2009 évben tovább romlott.

Az i. ü. szakértői díjak jogszabályok szerinti kifizetése az én esetemben is számos alkalommal nem teljesült. Ebben a tárgyban kiterjedt levelezést folytatok a BISZK Elnökével, mely levelezés során látható vált a diszkrimináció.

Az igazságügyi szakértők és az én lehetőségem a szakértői díjak kifizetésének jogszabályok szerinti mederbe történő tereléshez a nyilvánosság, az igazságügyi szakértő kollégákkal történő megismertetése a történteknek, akik közül az általam ismertek már e-mailben visszajeleznek nekem, hogy problémáik az enyémhez hasonlóak, a BRFK jelentős mennyiségű szakértői díjaikat nem fizette ki.

A nyilvánosságra azért is szükség van, mert a BRFK ilyen durva, jogszabálysértő magatartása tovább rontja a rendőrség és a civilek egyébként sem felhőtlen kapcsolatát, és további lehetőségeket ad a nemkívánatos jelenségek elszaporodásának, és a rendőrség lejáratásához járul hozzá.

Látni kell, hogy a feladatot végrehajtó rendőr, akivel mi igazságügyi szakértők együtt dolgozunk, a problémáink megoldásában pontosan annyira partner, amennyire mi segítünk Neki az Ő problémái megoldásában, és pld. az én esetemben mindig megküldik nekem a jogerős szakértői díjmegállapító végzést, azért, hogy ha másképpen nem, akkor inkasszó kibocsátásával jussak hozzá a szakértői díjaimhoz- 2005. évi XLVII tv.

17 §. Ehhez nem kellett BISZK és BRFK megállapodás, ehhez elegendő értelmes és jószándékú emberek együttműködése.

Ez egyúttal nyilvánvaló jele annak, hogy a végrehajtó rendőr és a rendőri vezetés között nincs harmónia.

Tisztelettel

Deli Kálmán igazságügyi szakértő

—————————————————————————————

Feladó: Deli Kálmán [ delikalman@vnet.hu ]
Küldve: 2009. november 5. 12:26
Címzett: ‘tucons’
Másolatot kap: Igazságügyi Szakértői Kamara Budapesti ( biszk@t-online.hu )
Tárgy: BRFK megállapodás

Fontosság: Sürgős
Tartalom: Bizalmas
Tisztelt Elnök úr!

Azért írok Önnek, mert a BISZK-BRFK megállapodás 17. pontját a BRFK nem tartotta be esetemben 2009. novemberében, egy esetben:

Szakvéleményt adtam a BRFK XIII. RK-nak 010813/2425-13/2009 szab ügyszámra 2009. július 20.-án, a díjmegállapító határozatot sokszori kérésemre 2009.10.21.-én kaptam meg.

Az AG7S-O 836655 számú számlámat 2009.10.22.-én megküldtem a BRFK Gazdasági szerveknek, azt átvették, a díjat eddig nem kaptam meg, pedig levelemben kértem a megállapodás 17. pontjára hivatkozással a díj 2009.11.02-ig történő kifizetését.
Vajon csak vizsgálnak, mekkora a tűrőképességem?

Ön mit tud tenni ebben, és az ilyen ügyben?

Természetesen a 2005. évi XLVII tv. 17 §-a szerint a feltételek fennállása esetén inkasszálok, és fontolgatom azt is, hogy 3 évre visszamenőleg a késve kifizetett szakértői díjak után benyújtom a BRFK-nak a kamat igényemet. Azért járok el így, mert az eddigi írott és telefonon a BRFK és a PMRFK felé előadott kéréseimből szinte semmi sem teljesült, még az sem, hogy közvetlen e-mail kapcsolat legyen a Gazdasági Szerv meg a szakértő között.

Egyébként sem vagyok hajlandó a megdolgozott díjamért könyörögni, miközben a Magyar Állam pedig mintegy 55 %-át elveszi tőlem annak, amit megkeresek, sőt, ha késve fizetek a családom és magam rovására, akkor bírságol.

Itt jegyzem meg Önnek kellő tisztelettel – mert Ön megállapodást kötött – , hogy az utolsó Igazságügyi Szakértő újságban megjelent Bartha Gyula szakértő úr által írott cikk utolsó bekezdése, miszerint megnézheti magát, aki inkasszálást csinál, nem bátorította fel a kollégákat, mert mint ahogyan sikerült megtudnom, volt akinek 10 000 000 Ft fölötti volt a kintlévősége az ORFK-nál. A Bartha szakértő úr által írott cikk utolsó bekezdése nem csak nem bátorította a kollégákat, hanem nem is támogatta, hanem rombolja az érdekeinket.

Talán megkockáztatom, nem is Bartha Gyula szakértő úrnak kellett volna cikket írni?! Avagy Bartha Gyula szakértő úr cikke nem a mi érdekeink védelmében keletkezett, hanem más (nem az igazságügyi szakértői érdekképviselet) adott neki megbízást a cikk megírására?!

Azt pedig határozottan tudom, hogy a kifizetés és az azonnali beszedési megbízás a MAK és a Gazdasági Szervek dolga, a szakértő kirendelése, és munkájának jósága pedig a végrehajtó rendőr dolga és felelőssége, akitől mindezt nem a MAK, vagy a Gazdasági Szervek, hanem a felügyelő ügyész kéri számon.

Akkor miről is írt Bartha Gyula szakértő úr?!

Csak én háborodtam fel?!
Tisztelettel megjegyzem továbbá, hogy lehetséges folyik a BISZK pénzvagyonának a pazarlása.

Ezt a megállapításomat arra alapozom, hogy a K-181/2009 számú tájékoztatóban azt ígérte Ön, hogy csak azoknak a kollégáknak küldi meg a BISZK a hírlevelet nyomtatott formában és ideiglenesen, akik nem adtak meg elektronikus elérhetőséget.

Én adtam ilyet, többször is, mégis megkaptam a hírlevelet, amit én személy szerint teljesen feleslegesnek tartok.

Tisztelettel

Deli Kálmán

—————————————————————————————

Feladó: Deli Kálmán [ delikalman@vnet.hu ]
Küldve: 2009. november 16. 10:03
Címzett: B.I.Ü.Sz.Kamara (B.I.Ü.Sz.Kamara); ‘tucons’
Tárgy: FW: BRFK megállapodás

Fontosság: Sürgős
Tartalom: Bizalmas
Tisztelt Elnök úr!

Ismételten jelzem Önnek, amit 2009.11.05.-én írtam.

A BRFK a mai napig – a jogerős díjmegállapító végzés dátuma 2009. október 15.-e – nem fizette ki a BRFK a XIII. RK-nál a 010813/2425-13/2009 szabs ügyszámon nyilvántartott szakértői díjamat. Számlaszámom: AG7S-O 836655.

Továbbá jelezem Önnek, hogy a BRFK a nem fizette ki a III. RK-nál a 01803/2020-22/2009 szabs ügyszámon nyilvántartott szakértői díjamat, aminek jogerős végzés 2009. október 13.-i dátumú.

Kérem, vesse össze tájékoztatásomat Havas László igazságügyi szakértő úr tájékoztatásával, és remélem megállapítja a diszkriminációt, velem szemben.

Kérem tájékoztasson a véleményéről, továbbá kérem arról is tájékoztasson, hogy az én helyzetemben milyen garanciák vannak arra nézve, hogy a BRFK betartja a jogszabályt és a megállapodást?

Várom mielőbbi válaszát.

Tisztelettel Deli Kálmán (nyilvántartási számom: 2812)

—————————————————————————————

From: Deli Kálmán
To: ‘tucons’ ; Melegh Gábor iü szakértő (Dr. Melegh Gábor)
Sent: Saturday, November 21, 2009 5:05 PM
Subject: Szakértői díjmegállapítás és BRFK szerződés

Tisztelt Elnök Urak!

Mellékelten megküldöm a szakértői díjmegállapítás eme furcsa történetét.

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Elnök Urakhoz, hogy szíveskedjenek odahatni, hogy a bíróságok bírái megismerjék a 3/1986 (II.21.) IM rendeletet, és alkalmazzák is azt a szakértői díjak megállapításánál, és annak előírásaitól ne térjenek el.

Ha ebben a munkájukban segítségükre lehetek az Elnök Uraknak, akkor szívesen segítek.

Azt gyanítom, hogy a bírósági költségvetés csorbítása, meg az a tény, hogy a bíróságok nem tudják a kiszabott pénzbüntetések befizetését érvényre juttatni, hozta ebbe a helyzetbe a bíróságokat.

De kérdezem én Önöktől, én – mint igazságügyi szakértő – mit tegyek?

Természetesen azt nem fogom elnézni, és eltűrni, hogy éppen a bíróság ne tartsa be a jogszabályt.

A BISZK és az BRFK megállapodásáról:

Dr. Turán Elnök Urat már korábban, kérése szerint – 2009.11.05.-én és 2009.11.16.-án – tájékoztattam arról, hogy a BRFK velem kapcsolatosan nem tartja be a megállapodást.

A BRFK a mai napig – a jogerős díjmegállapító végzés dátuma 2009. október 15.-e – nem fizette ki a BRFK XIII. RK-nál a 010813/2425-13/2009 szabs ügyszámon nyilvántartott szakértői díjamat. Számlaszámom: AG7S-O 836655.

Szintén a BRFK a nem fizette ki a III. RK-nál a 01803/2020-22/2009 szabs ügyszámon nyilvántartott szakértői díjamat, aminek jogerős végzés 2009. október 13.-i dátumú. Számlaszámom: AG7S-O 836654.

Kértem, vesse össze tájékoztatásomat Havas László igazságügyi szakértő úr tájékoztatásával, és reméltem, hogy megállapítja a BRFK diszkriminációját, velem szemben.

Kértem azt is, hogy tájékoztasson a véleményéről, továbbá kértem arról is tájékoztasson, hogy az én helyzetemben milyen garanciák vannak arra nézve, hogy a BRFK betartja a jogszabályt és a megállapodást?

Eddig Dr. Turán Elnök úrtól sem tájékoztatást, sem véleményt nem kaptam.

A fentiek alapján az a véleményem, hogy ez a megállapodás sem ér semmit, olyan mintha nem lenne, a BISZK nem képes az érdekeim védelmére.

Tisztelettel

Deli Kálmán

—————————————————————————————

From: tucons [mailto: tucons@hu.inter.net ]
Sent: Monday, November 23, 2009 10:22 AM
To: Trend Kft.
Cc: biszk@t-online.hu ; melegh.gabor@chello.hu ; Deli Kálmán
Subject: Fw: Szakértői díjmegállapítás és BRFK szerződés

dr Jancsó Gábor úrnak

a BISZK Elnökségének tagja

Kedves Gábor,

a mellékelt megkeresésből úgy tűnik, hogy a BISZK Elnöksége részéről Hozzád már két hónapja kiadott Deli-féle ügyekben még a mai napig sem vetted fel a kapcsolatot a panaszos szakértővel.

Kérem szives mielőbbi intézkedésedet.

dr Turán Zsolt

BISZK elnök

—————————————————————————————

Feladó: Deli Kálmán [ delikalman@vnet.hu ]
Küldve: 2009. november 26. 16:56
Címzett: ‘tucons’; ‘Trend Kft.’
Másolatot kap: ‘ biszk@t-online.hu ‘; ‘ melegh.gabor@chello.hu ‘; Angyal Gyula iü szakértő (Angyal Gyula); Bako Attila iü szakértő (Bako Attila); barabasgy@zelkanet.hu ; Békési Zsolt (Békési Zsolt); Béla Kulcsar ( kulcsarbt@t-online.hu ); Bell Márton iü szakértő (Bell Márton); Bencsik László (Bencsik László); Boncsér Sándor iü szakértő ( boncser@invitel.hu ); Borka János iü szakértő (Borka János); Csonka Csaba iü szakértő (Csonka Csaba); Csonka Csaba iü szakértő (Csonka Csaba); Dalos Attila iü szakértő (Attila Dalos); Décsy Gabriella; Domby Attila iü szakértő (Domby Attila); ( farkas.gyorgy3@chello.hu ); Fellner Iván iü szakértő (Fellner Iván); ( felszeghye@yahoo.com ); Fülöp Tamás iü sz-inform ( info@igazsagugyi-szakerto.hu ); Gulyás Mihály (Gulyás Mihály); Györe Imre (Györe Imre); Harkai István ( szakertes@t-online.hu ); Horváth Győző iü szakértő (Horváth Győző); juhasziszakerto@t-online.hu ; Kabai Domokos iü szakértő (Kabai Domonkos); Karácsony József (karj@starjan.hu ); Kemény Lajos ( kemenyl@nyf.hu ); Kismartoni Péter iü szakértő (Kismartoni Péter); kissgyorgy.tata@t-online.hu ; Kőfalvi Gyula iü szakértő (Dr. Kőfalvi Gyula); Lajkó Antal (Lajkó Antal); ‘Latorczai János’; Lovász Zoltán (Lovász Zoltán); Markovics László iü szakértő (Markovics László); Rektor Mihály ( rmcrash@upcmail.hu ); Mittermayer Ödön iü szakértő ( mitt@t-online.hu ); Monori György dr (Monori György dr); Németh Gyula i. ü. szakértő ( nemeth-gyula@freemail.hu ); Nyerges László ( nyerges.laszlo@chello.hu ); Pák György iü szakértő (Pák György); Pálfi János dr ( drpalfi@interware.hu ); Pálovics Péter iü sz-inform ( palovics@mail.datanet.hu ); Rózsa Barnabás (rozsanestella39@gmail.com ); Sárközy Tamás (Sárközy Tamás); Sarlós Zoltán ( irodasarlos@t-online.hu ); Simonyi Endre dr (huibm012@attglobal.net ); Takács József iü szakértő (Takács József); ‘Vágó László’; inlanszov@fibermail.hu ; Végh Lajos Tamás iü szakértő (Végh Lajos Tamás); Vida Gábor iü szakértő (Vida Gábor); Vidalovics Attila iü szakértő ( Attila.Vidolovics@khab.hu ); Vitaszek László dr (Vitaszek László dr); ( vorosj@fibermail.hu ); Weingartner József (Weingartner József); ( zentaiszakerto@globonet.hu )
Tárgy: RE: Szakértői díjmegállapítás és BRFK szerződés

Fontosság: Sürgős
Tartalom: Bizalmas

Tisztelt Elnök Urak!

Tekintve, hogy a BISZK-től eddig senki semmit nem válaszolt a kérdésemre – a diszkrimináció megállapítására – így azt én magam állapítottam meg.

Kérem a Tisztelt Dr. Melegh és Dr. Turán Elnök Urak szíves, gyors és hathatós intézkedését azért, hogy az én szakértői díjaimat is olyan gyorsan fizesse ki a BRFK, mint Havas László igazságügyi szakértő Úrét, ne különböztessen meg azzal, hogy jogszabálysértően nem fizeti ki a szakértői díjaimat!

Tájékoztatom továbbá ezúton a BISZK Elnökét, hogy azonnali beszedési megbízást adtam be ma – 2009.11.26.-án – az alábbi ügyekben a BRFK számlája terhére:

Ügyszámok: 010813/2425-13/2009 szabs, 01803/2020-22/2009 szabs.

Ezek az ügyek olyanok, mint az, a korábbi e-mailemben olvasható, amiket a BISZK-BRFK megállapodás betartása esetén ki kellett volna fizetni a BRFK-nak.

Továbbá felhívom a Tisztelt Elnök Urak figyelmét az ORFK láthatósági mellény pályázatára – mellényenként 20 000 Ft-os beszerzési áron, összesen 210 millió Ft-ért – és kérem, itt majd vegyék figyelembe a Tisztelt Elnök Urak az ORFK 2008 év végi szakértői díjtartozásának Dr. Melegh Elnök Úr által közölt mértékét – 220 millió Ft-ot – is.

Tekintve, hogy nekem semmilyen eszköz nincs a kezemben, én a nyilvánossághoz fordulok, ezért jelen e-mailemet elküldöm minden általam ismert igazságügyi szakértőnek.

Tisztelettel Deli Kálmán igazságügyi szakértő, nyilvántartási számom: 2812

—————————————————————————————

Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróság!

A Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt igazságügyi szakértőként megjelentem a 18-I. számú végzés alapján 2009. szeptember 10.-én 8:30-kor és 2009.11.19.-én 13:00-kor.
2009. 09.10.-én a bíróság közölte, hogy tanúként kíván meghallgatni és szakkérdést tett fel, nevezetesen: Milyen vizsgálati módszerrel vizsgálom a nem baleseti helyszínelt járműütközéses baleseteket, azok bekövetkezésének valószínűségét hogyan állapítom meg? Erre a kérdésre és más szakkérdésekre is válaszoltam.
2009.11.19.-én a bíróság meghallgatásom előtt közölte, hogy igazságügyi szakértőként kíván meghallgatni, meghallgatott, 16 óráig a bíróság rendelkezésére álltam.
A bíróság a 2009.11.19.-i tárgyalás végén – a vádlottak és a védők felállása és a tárgyalóterem elhagyása közben – megállapította a szakértői díjamat 3 órában 3 x 4000 Ft/óra + ÁFA = 15 000 Ft-ban. A szakértői díj ezen megállapítása ellen tiltakoztam, de a bíróság közölte, hogy vidékről történő utazás esetén még kevesebb díjat tud megállapítani.

A bíróság szakértői díjmegállapítása a 3/1986 (II.21.) IM rendelet előírásai szerint helytelen volt, és ezúton kérem annak az alábbiak szerinti kijavítását, és további nettó 45334 Ft + 25 % ÁFA = 56667 Ft szakértői díj megállapítását.

Kérem a bíróságot állapítson meg a szakértői díjat 2009.09.10.-i tárgyaláson történt megjelenésemre és felkészülésemre, a következő mértékben:
A felkészülésre fordított idő – mert 9 járműütközés körülményeiről 2007 és 2008 években készített szakvéleményemre vonatkozó kérdésekre azok áttanulmányozása nélkül nem tudok válaszolni – 2009.09.08.-án 20:10-től 20:50-ig és 2009.09.09.-én 7:15-től 8:15-ig, 10:10-től-10:50-ig, 19:10-től 20:30-ig, 21:10-től 21:30-ig, összesen 3 óra 40 perc, a 3/1986 (II.21.) IM rendelet 2 § (3) bekezdése szerint kerekítve 4 óra. A felkészülés nettó díja 4 óra x 4000 Ft = 16 000 Ft.

Az utazásra fordított idő díja a 3/1986 (II.21.) IM rendelet 3 § (1) bekezdése szerint:
A fejlécen olvasható címemről a tárgyalásra történő utazással töltött idő a gyalogos utazással 2 x 15 perc, a címemtől a vasútállomásig, majd a Nyugati pu.-túl a bíróságig, és további 30 perc a vonat menetidő, ez összesen legalább 1 óra, a visszautazás ideje ugyanennyi, ami összesen 2 óra, aminek nettó díja 2 óra x 2000 Ft = 4000 Ft.
Az utazás költsége a 2. osztályú vonatjegy bruttó 2x 400 Ft-os árát számítva nettó 667 Ft.
A jelenléti idő díja: jelen voltam a tárgyaláson 8:30-tól 9:05-ig, aminek nettó díja a 3/1986 (II.21.) IM rendelet 2 § (3) bekezdése szerint 1 óra x 4000 Ft. A 2009.09.10.-i tárgyaláson történt megjelenésem díja tehát nettó: 16 000 + 4000 + 4000 + 667 = 24667 Ft, ÁFA 6167 Ft, Bruttó díj: 30834 Ft.

Kérem a bíróságot állapítson meg további szakértői díjat 2009.11.19.-i tárgyaláson történt megjelenésemre és felkészülésemre, a már megállapított díjon felül, a következő mértékben:
A felkészülésre fordított idő – mert 9 járműütközés körülményeiről 2007 és 2008 években készített szakvéleményemre vonatkozó kérdésekre azok áttanulmányozása nélkül nem tudok válaszolni – 2009.11.18.-án 17:30-tól 18:10-ig és 2009.11.19.-én 6:40-től 9:55-ig, a 3/1986 (II.21.) IM rendelet 2 § (3) bekezdése szerint kerekítve 4 óra.
A felkészülés nettó díja 4 óra x 4000 Ft = 16 000 Ft.
Az utazásra fordított idő díja a 3/1986 (II.21.) IM rendelet 3 § (1) bekezdése szerint:
A fejlécen olvasható címemről a tárgyalásra történő utazással töltött idő a gyalogos utazással 2 x 15 perc, a címemtől a vasútállomásig, majd a Nyugati pu.-túl a bíróságig, és további 30 perc a vonat menetidő, (ami a gyakorlatban 45 perc), ez összesen legalább 1 óra, a visszautazás ideje ugyanennyi, ami összesen 2 óra, aminek nettó díja 2 óra x 2000 Ft = 4000 Ft.
Az utazás költsége a 2. osztályú vonatjegy bruttó 2x 400 Ft-os árát számítva nettó 667 Ft. A jelenléti idő díja elszámolásra került.

A 2009.11.19.-i tárgyaláson történt megjelenésem el nem számolt díja tehát nettó:

16 000 + 4000 + 667 = 20667 Ft,

ÁFA 5167 Ft, Bruttó díj: 25834 Ft. Göd, 2009.11.21.

Tisztelettel

Szakértői ügykönyv szám: Kézdi
Deli Kálmán

Tájékoztatásuk kapják: A BISZK Elnöke A MISZK Elnöke közúti közlekedésbiztonsági műszaki és gépjármű-közlekedési műszaki igazságügyi szakértő Nyilvántartási számom: 2812